Työturvallisuuskoulutus – Teppo Suominen, Turun turvallisuuskoulutuksen asiantuntija

Mikä on työturvallisuuskoulutus ja kenelle se sopii?

Työturvallisuuskoulutus on koulutusohjelma, joka keskittyy työpaikan turvallisuuden parantamiseen ja työtapaturmien ehkäisyyn. Koulutus on tärkeä kaikille työntekijöille ja työnantajille, ja ne sopivat monille eri toimialoille. 

Työturvallisuuskoulutuksessa käsitellään turvallisuuteen liittyviä periaatteita ja käytäntöjä, kuten onnettomuuksien ehkäisyä ja riskien arviointia.

Koulutuksessa opitaan tunnistamaan työpaikan vaarat ja kehittämään strategioita niiden hallitsemiseksi ja minimoimiseksi.

Koulutus kattaa myös hätätilanteisiin valmistautumisen ja niissä toimimisen, mukaan lukien paloturvallisuus ja evakuointisuunnitelmat.

Kenelle työturvallisuuskoulutus sopii?

Työturvallisuuskoulutus on hyödyllinen kaikille työntekijöille, riippumatta heidän asemastaan tai toimialastaan. Se auttaa heitä ymmärtämään, miten työskennellä turvallisesti ja miten reagoida mahdollisiin vaaratilanteisiin.

Työnantajille ja esimiehille koulutus tarjoaa tietoa siitä, miten luoda turvallinen työympäristö ja kuinka varmistetaan, että työntekijät noudattavat turvallisuusmääräyksiä.

Tietyille toimialoille, kuten rakennusalalle, teollisuuteen, terveydenhuoltoon ja logistiikkaan, työturvallisuuskoulutus on erityisen tärkeä, sillä niillä on omat erityiset vaaransa ja haasteensa.

Uusille työntekijöille koulutus on tärkeää, jotta he saavat tarvittavat tiedot ja taidot turvalliseen työskentelyyn uudessa työympäristössään.

tästä koulutuskalenteriin!

Työturvallisuuskoulutuksen tavoite

Työturvallisuuskoulutuksen tarkoitus on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä, tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla, antaa perustietoa työsuojelusta ja vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta.

On myös erityisen tärkeää herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen ja samalla pyrkiä vähentämään työtapaturmia sekä vaaratilanteita.

Täältä näet Työturvallisuuskoulutuksemme!

Turvallisuuskoulutusta Suomen Turusta – Teppo Suominen

”Yritykseni Työturvallisuus- ja tulityökoulutus Teppo Suominen Oy on toiminut vuodesta 2007 turvallisuuskoulutusten tarjoajana Varsinais-Suomen alueella. Päätuotteitamme ovat Tulityökortti- ja Työturvallisuuskortti -koulutukset. Järjestämme toki laajasti myös muita työelämän lyhytkoulutuksia. Tarjoamme osaa koulutuksista englanniksi sekä muutamalle kielelle tulkattuna, jolloin pystymme palvelemaan telakan verkostoa laajemmin. Sähköalan turvallisuuskoulutuksia olemme järjestäneet yhteistyössä Cad Sä Oy:n Jyrki Karvon kanssa täällä Turun alueella lähes yritykseni alusta asti. Välillä olemme Jyrki Karvon kanssa järjestäneet koulutuksia myös Suomen ja Ruotsin välillä ’aalloilla keinuen’ eli risteilyn merkeissä.” Kertoo Teppo.

Ennen kuin Teppo siirtyi päätoimiseksi yrittäjäksi hankki hän toisena työnä toiminimiyrittäjänä lisätuloja järjestyksenvalvojana sekä kouluttajana tulityökursseilla. 

Nyt, kun päätoimista yrittäjyyttä on jo takana pidempi aika on yrityskin ehtinyt kasvaa. Tällä hetkellä Tepolla työskentelee yrittäjä- ja palkkatöissä noin 15 henkilöä kouluttajina, tulkkeina sekä toimistotyöntekijöinä. 

Teppo kertoo, että koulutus maailmakin on muuttunut ja muuttuu kovasti koko ajan. Tästä johtuen he pyrkivät vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin mahdollisuuksien mukaan. 

“Olemme myös ajatelleet, että kaikkia koulutuksia emme haluakaan sähköistää ja viedä itse toteutettavaksi verkkoon. Haluamme jatkossakin pitää kiinni ihmisten välisestä tekemisestä ja tietojen ja mielipiteiden vaihtamisesta kasvokkain.” Teppo kertoo.

“Osa muuttuvaa ympäristöä ovat esimerkiksi koulutusohjelmien ja -aikataulujen muutokset aika ajoin. Keväällä saimme jälleen aloittaa tarjoamaan Työturvallisuuskeskus Ry:n Työturvallisuuskortti -koulutusta ns. puolen päivän koulutuksena niille, joiden koulutus on vielä voimassa. Vanhaksi ehtinyt koulutus uusitaan edelleen koko päivän mittaisella kurssilla.” Teppo jatkaa.

Ensi vuoden aikana tulemme tarjoamaan Cad Sä Oy:n kanssa sähköalan yrityksille omaa koulutuspäivää, jossa aamupäivän aikana on tarkoitus päivittää vanhentuva Työturvallisuuskoulutus sekä iltapäivällä keskittyä päivittämään SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus. Hinta kahdelle koulutukselle on 290 € + alv sisältäen myös lounaan paikan päällä. Tämä on loistava tapa saada kaksi koulutusta yhdellä kertaa ja säästää näin normaalisti 2 päivää kestävän koulutuksen tunnit.

 

ilmoittaudu Työturvallisuuskoulutukseen tästä ota yhteyttä!