Koulutuksen toteutus ja sisältö

1

Toinen - SFS 6002 SATKY-KOULUTUKSEN KYSYMYSSARJA 4

1 / 29

Nimi

2 / 29

Syntymäpäiväsi

3 / 29

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä

on työtä tekeville henkilöille selostettava tarkasti jännitteisten osien sijainti ja työn riskit

4 / 29

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä

valvonnaksi riittää, että maallikolle näytetään, missä ovat lähimmät jännitteiset osat

5 / 29

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä

on selvästi rajattava, mitkä osat ovat jännitteisiä ja mitkä jännitteettö­miä, jos / kun koko laitteistoa ei ole tehty jännitteettömäksi

6 / 29

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että

työkohteen jännitteettömyydestä varmistutaan jatkettaessa työta tauon jälkeen

7 / 29

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että

poistuessaan työkohteesta hän siirtää vastuullaan olevat tehtävät seuraavalle henkilölle ja kertoo vaihdosta työryhmän kaikille jäsenille

8 / 29

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että

työskentely aloitetaan oikeassa työkohteessa

9 / 29

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla

maallikot, voivat tehdä työtä itsenäisesti, jos työkohde sijaitsee riittä­vän etäällä jännitteisistä osista ja on huolehdittu merkinnoistä

10 / 29

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla

kulkuportti on pidettava lukittuna tai portilla tulee olla valvoja

11 / 29

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla

käytöstä vastaavan henkilön on oltava aina mukana

12 / 29

Päätyömaadoittaminen

riittää yksivaiheisesti, jos työ kohdistuu vain tähän vaiheeseen

13 / 29

Päätyömaadoittaminen

estää käyttöjännitteen pääsyn työkohteeseen vika-, virhekytkentä- ja laitevauriotilanteissa

14 / 29

Päätyömaadoittaminen

saadaan tehdä vasta käyttöjännitteettömyyden toteamisen jälkeen kytkennänjohtajan pyynnöstä

15 / 29

Kytkentöjä tehtäessä

voi paikalliskytkijä tehdä kytkennät itsenäisesti kytkentäohjelman mu­kaan, jos hän ei saa yhteyttä kytkennänjohtajaan

16 / 29

Kytkentöjä tehtäessä

edellytetään, että paikalliskytkijä toistaa saamansa toimenpidepyynnön

17 / 29

Kytkentöjä tehtäessä

on varmistuttava, että avattava tai kiinniohjattava erotin toimii kaikkivai­heisesti oikein

18 / 29

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista

voidaan jättää tekemättä, jos työ on usein toistuva

19 / 29

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista

kuuluu vain työstä vastaavalle

20 / 29

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista

on tarkeää, koska sillä varmistetaan, että työ voidaan tehdä turvalli­sesti ja esim. työmenetelmä ja -välineet sopivat kyseiseen työhön

21 / 29

Lisätyömaadoitus

poistaa työkohteen vaaralliset latausjännitteet

22 / 29

Lisätyömaadoitus

kytkentä ja poistaminen on työryhmän vastuulla, ellei muuta sovita

23 / 29

Lisätyömaadoitus

voidaan asentaa avojohdolle ilman kayttöjännitteettömyyden varmis­tamista, koska päätyömaadoitukset ovat jo asennettu erotuskohtiin

24 / 29

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Purettaessa irrotetaan vaiheliittimet ennen maaliitintä

25 / 29

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Asianmukaista työmaadoitussauvaa käytettäessä kytkentäjärjestyk­sellä ei ole valiä

26 / 29

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Ensimmäiseksi kytketään maaliitin

27 / 29

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?

Pienjannitteellä jännitteettömyys todetaan mittaamalla

28 / 29

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?

Jännitteettömyyttä ei tarvitse todeta kytkennänjohtajan antaman työnvalmisteluluvan jälkeen

29 / 29

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?

Työkohteeseen kytketyistä työmaadoituksista

Pisteesi ovat

Tentin keskiarvo on 15%

0%

Tilaa uutiskirje

Emme lähetä roskapostia, vain koulutuksiin ja alaan liittyvää hyödyllistä tietoa.