SFS6002 Mikä se on ja kenelle se sopii?

SFS6002 standardin mukaan sähkötyöturvallisuuskoulutuksen tarvitsevat kaikki sähköalan töitä tekevät ammattihenkilöt sekä sähkötöiden johtajat.

Näitä positioita ovat työnjohto, käyttötoiminta, suunnittelu, opetus sekä asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Cad Sä Oy:n SFS 6002 koulutus täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 83§ sekä standardin SFS 6002/2015 liittyen X.9 vaatimukset yleinen sähköturvallisuus SFS 6002 -koulutukselle.

Kurssin läpikäyneet saavat todistuksen sekä sähkötyöturvallisuuskortin. Kurssi on uusittava enintään viiden vuoden välein. Onhan sinulla pätevyys voimassa ja jos ei niin otahan yhteyttä!

Palautteita kurssista

SFS 6002 -standardi on suunniteltu takaamaan korkeimmat turvallisuusvaatimukset sähkötöissä.

Sen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja minimoida onnettomuusriskit, jotka liittyvät sähkölaitteiden asennukseen, huoltoon ja korjaukseen. Standardin noudattaminen varmistaa, että työntekijät ymmärtävät oikeat turvallisuusprotokollat ja käyttävät asianmukaisia suojavarusteita, mikä vähentää sähköiskun, tulipalon ja muiden vakavien tapaturmien riskiä.

Esimerkkejä onnettomuuksista, joita SFS 6002 -standardin noudattaminen olisi välttänyt:

  1. Sähköisku työmaalla: Eräässä tapauksessa sähköasentaja sai vakavan sähköiskun työskennellessään virran ollessa päällä. SFS 6002 -standardin mukainen koulutus olisi korostanut tarvetta varmistaa virtapiirin katkaisu ennen työn aloittamista.
  2. Tulipalo toimistorakennuksessa: Virheellisesti asennettu sähköjärjestelmä aiheutti ylikuormituksen ja seurauksena tulipalon. SFS 6002 -standardin mukaiset asennusohjeet ja tarkastukset olisivat todennäköisesti havainneet ja korjanneet puutteet ennen onnettomuutta.

Lainsäädäntö ja vaatimukset

SFS 6002 -standardi on olennainen osa suomalaista sähköturvallisuuslainsäädäntöä. Se tarjoaa ohjeistuksen, joka täydentää ja tarkentaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia, kuten sähköturvallisuuslakia (1135/2016). Standardissa korostetaan erityisesti riskienhallintaa, turvallisuusmenettelyjä ja ammattitaidon ylläpitämistä, jotka kaikki ovat keskeisiä tekijöitä lainsäädännön noudattamisessa.

Onko standardin noudattaminen pakollista?

  • Pakollisuus: Vaikka SFS 6002 ei itsessään ole laki, sen noudattaminen on käytännössä pakollista tietyissä ammatillisissa ympäristöissä. Esimerkiksi sähköasentajien ja heidän työnantajiensa odotetaan noudattavan tätä standardia, jotta voidaan varmistaa työturvallisuusmääräysten täyttyminen.
  • Vakuutuskäytännöt: Monet vakuutusyhtiöt vaativat SFS 6002 -standardin noudattamista osana vakuutusehtoja. Sen laiminlyönti voi johtaa vakuutuksen mitätöitymiseen tai korvausten hylkäämiseen tapauksissa, joissa noudattamatta jättäminen on johtanut onnettomuuteen.
 
 
 
 
 
 

Jäikö kysyttävää?

Ota yhteyttä!

Löydät yhteystietomme sekä yhteydenottolomakkeen yhteystiedot sivuiltamme. Alta voit jättää pikayhteydenoton.

    Yhteystiedot

    Tilaa uutiskirje

    Emme lähetä roskapostia, vain koulutuksiin ja alaan liittyvää hyödyllistä tietoa.