Onnea tenttiin!

90

SFS 6002 SATKY-KOULUTUKSEN KYSYMYSSARJA 4

1 / 28

Nimi

2 / 28

Syntymäpäiväsi

3 / 28

Kytkentöjä tehtäessä:

on varmistuttava, etta avattava tai kiinniohjattava erotin toimii kaikki­vaiheisesti oikein

4 / 28

Kytkentöjä tehtäessä:

voi paikalliskytkijä tehdä kytkennät itsenäisesti kytkentäohjelman mu­kaan, jos hän ei saa yhteyttä kytkennänjohtajaan

5 / 28

Kytkentöjä tehtäessä:

edellytetään, että paikalliskytkijä toistaa saamansa toimenpidepyynnön

6 / 28

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

voidaan jättää tekemättä, jos työ on usein toistuva

7 / 28

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

kuuluu vain työstä vastaavalle

8 / 28

Lisätyömaadoitus:

poistaa työkohteen vaaralliset latausäannitteet

9 / 28

Lisätyömaadoitus:

kytkentä ja poistaminen on työryhmän vastuulla, ellei muuta sovita

10 / 28

Lisätyömaadoitus:

voidaan asentaa avojohdolle ilmän käyttöjännitteettömyyden varmis­tamista, koska päätyömaadoitukset ovat jo asennettu erotuskohtiin

11 / 28

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Purettaessa irrotetaan vaiheliittimet ennen maaliitintä

12 / 28

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Asianmukaista työmaadoitussauvaa käytettäessä kytkentäjärjestyk­sellä ei ole väliä

13 / 28

Siirrettävien työmaadoitusvälineiden kytkentäjärjestys:

Ensimmäiseksi kytketään maaliitin

14 / 28

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?

Pienjännitteellä jännitteettömyys todetaan mittaamalla

15 / 28

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?

Jannitteettömyyttä ei tarvitse todeta kytkennänjohtajan antaman työnvalmisteluluvan jälkeen

16 / 28

Miten toteat työkohteen jännitteettömyyden?:

Työkohteeseen kytketyistä työmaadoituksista

17 / 28

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä:

on työtä tekeville henkilöille selostettava tarkasti jännitteisten osien sijainti ja työn riskit

18 / 28

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä:

valvonnaksi riittää, että maallikolle näytetään, missä ovat lähimmät jännitteiset osat

19 / 28

Jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä:

on selvästi rajattava, mitkä osat ovat jännitteisiä ja mitkä jännitteettoömia, jos / kun koko laitteistoa ei ole tehty jännitteettömäksi

20 / 28

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

työkohteen jännitteettömyydestä varmistutaan jatkettaessa työta tauon jälkeen

21 / 28

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

poistuessaan työkohteesta hän siirtää vastuullaan olevat tehtävät seuraavalle henkilölle ja kertoo vaihdosta työryhmän kaikille jäsenille

22 / 28

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

työskentely aloitetaan oikeassa työkohteessa

23 / 28

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla:

maallikot, voivat tehdä työtä itsenäisesti, jos työkohde sijaitsee riittaävän etäällä jännitteisistä osista ja on huolehdittu merkinnoistä

24 / 28

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla:

kulkuportti on pidettävä lukittuna tai portilla tulee olla valvoja

25 / 28

Toimittaessa aidatulla kytkinlaitoksella / sähköasemalla:

käytöstä vastaavan henkilön on oltava aina mukana

26 / 28

Päätyömaadoittaminen:

riittää yksivaiheisesti, jos työ kohdistuu vain tähän vaiheeseen

27 / 28

Päätyömaadoittaminen:

estää käyttöjännitteen pääsyn työkohteeseen vika-, virhekytkentä- ja laitevauriotilanteissa

28 / 28

Päätyömaadoittaminen:

saadaan tehdä vasta käyttöjännitteettömyyden toteamisen jälkeen kytkennänjohtajan pyynnostä

Pisteesi ovat

Tentin keskiarvo on 74%

0%

Tilaa uutiskirje

Emme lähetä roskapostia, vain koulutuksiin ja alaan liittyvää hyödyllistä tietoa.