Onnea tenttiin!

11

SFS 6002 käytännössä, KOE 7

1 / 26

Nimi

2 / 26

Syntymäpäiväsi

3 / 26

Maallikko ei saa tehdä mitään sähkötöitä, ellei ole tehtävään perehtynyt tai opastettu.

4 / 26

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta edellytetään muodollisen ammattitaidon lisäksi mm. oikeanlaista asennetta turvallisuuteen.

5 / 26

Käyttötoimenpiteellä tarkoitetaan esim. rikkinäisen pistorasian vaihtotyötä.

6 / 26

Asentajat voivat keskenään sopia kuka toimii työkohteessa työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana.

7 / 26

Pienjännitteellä sähkölaitteiston saa kytkeä uudelleen jännitteiseksi työn päätyttyä perustuen sovittuun kellon aikaan.

8 / 26

Sähkötöissä on aina käytettävä valokaarelta suojaavaa vaatetusta.

9 / 26

Vakavasta sähkötapaturmasta on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomaiselle.

10 / 26

Kilpi riittää korvaamaan lukituksen laitteessa, johon maallikot pääsevät käsiksi.

11 / 26

Työmaadoittaminen on tärkeä turvatoimi ajatellen esim. virhekytkentöjä ja verkkoon liitettyjä pientuotantolaitoksia.

12 / 26

Sähkölaitteiston jännitteettömyys on todettavissa luotettavasti lukitun erotuslaitteen asennonosoituksesta.

13 / 26

Sähköalan ammattihenkilö ei saa vaihtaa lamppua jännitteisenä räjähdysvaarallisessa tilassa.

14 / 26

Sähkötöissä opastusta koskeva vastuu kuuluu sähkötöiden johtajalle.

15 / 26

Työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä nojatikkaat käyvät työskentelyalustana.

16 / 26

Pienoisjännitelaitteiston voi tunnistaa esim. kansainvälisellä lyhenteellä FELV.

17 / 26

Sähköalan ammattihenkilö saa vaihtaa kahvasulakkeen virrallisena ilman suojavaatetusta, jos se haittaa vaihtotyötä.

18 / 26

Sähkölaitteiden valmistajan palveluksessa tulee olla sähkötöiden johtaja.

19 / 26

Sähkötöitä tekevällä aliurakoitsijalla tulee olla sähkötöiden johtaja.

20 / 26

Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava joka vuosi.

21 / 26

Jännitetyötä on 230 V osan koskettaminen.

22 / 26

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja voi olla muukin kuin sähköalan ammattihenkilö, jos työskentelymenetelmänä on työskentely jännitteettömässä laitteistossa.

23 / 26

Sähkölaitteiston käytönjohtajan tehtäviin kuuluu vastata siitä, että käyttötöitä tekevät ovat ammattitaitoisia ja opastettuja.

24 / 26

Sähköisku on vaarallisempi tasavirralla kuin vaihtovirralla.

25 / 26

Kaikissa sähkötöissä käytettävissä henkilösuojaimissa pitää olla CE-merkintä.

26 / 26

Vaativaa jännitetyötä on avojohdoilla tehtävät työt.

Pisteesi ovat

Tentin keskiarvo on 31%

0%

Tilaa uutiskirje

Emme lähetä roskapostia, vain koulutuksiin ja alaan liittyvää hyödyllistä tietoa.