Onnea tenttiin!

11

SÄTKY TEOLLISUUS 1 vast. 2013

1 / 43

Nimi

2 / 43

Syntymäpäiväsi

3 / 43

Miten toimit, kun havaitset vaaratekijän työmaalla?:

Työntekijänä en ole vastuussa siitä, koska vaaratekijöiden poistaminen kuuluu esimiehille

4 / 43

Miten toimit, kun havaitset vaaratekijän työmaalla?:

En tee mitään, koska vaaratekijöiden poistaminen kuuluu työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalle

5 / 43

Miten toimit, kun havaitset vaaratekijän työmaalla?:

Yritän estää muita joutumasta vaaraan

6 / 43

Opastus työkohteen sähköturvallisuusasioista:

Opastus uusitaan esim. käyttötilanteen muuttuessa

7 / 43

Opastus työkohteen sähköturvallisuusasioista:

Opastuksen antaja voidaan sopia turvallisuusilmoituksessa

8 / 43

Oikeasta työkohteesta on varmistuttava:

siinäkin tapauksessa, että kytkennänjohtajalta on saatu työnvalmistelulupa

9 / 43

Oikeasta työkohteesta on varmistuttava:

vain silloin kun ollaan oudossa työympäristössä

10 / 43

Oikeasta työkohteesta on varmistuttava:

aina ennen töiden aloittamista 

11 / 43

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

voidaan jättää tekemättä, jos samankaltainen työ on tehty joskus aikaisemmin

12 / 43

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

kuuluu vain esimiehille

13 / 43

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

on tärkeää, koska sillä varmistetaan, että työmenetelmä ja –välineet sopivat kyseiseen työhön ja työ voidaan tehdä turvallisella tavalla

14 / 43

Ennen kuin työkohteeseen palautetaan jännite

työstä vastaava henkilö on varmistunut ennen käyttöönottoluvan antamista siitä, että kaikki työryhmän vastuulla olevat työmaadoitusvälineet on poistettu 

15 / 43

Ennen kuin työkohteeseen palautetaan jännite:

kytkennänjohtaja varmistuu, että hän on saanut kaikilta työryhmiltä käyttöönottoluvan

16 / 43

Ennen kuin työkohteeseen palautetaan jännite:

työstä vastaava henkilö on varmistunut työn valmistumisesta tekemällä tai teettämällä kohteessa käyttöönottotarkastuksen

17 / 43

Jännitteettömyys on aina varmistettava jännitteettömäksi kytketyssä laitteistossa jännitteenkoettimella/-toteajalla tai työkohteeseen kytketyistä työmaadoituksista:

kytkennänjohtajalta saadun työvalmisteluluvan jälkeen 

18 / 43

Jännitteettömyys on aina varmistettava jännitteettömäksi kytketyssä laitteistossa jännitteenkoettimella/-toteajalla tai työkohteeseen kytketyistä työmaadoituksista:

kun työ on keskeytetty ja poistuttu työkohteesta siten, että työkohdetta ei ole voitu valvoa itse tai työtä tekevän työryhmän toimesta

19 / 43

Jännitteettömyys on aina varmistettava jännitteettömäksi kytketyssä laitteistossa jännitteenkoettimella/-toteajalla tai työkohteeseen kytketyistä työmaadoituksista:

ennen kuin työskentely aloitetaan 

20 / 43

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

työkohteen jännitteettömyydestä varmistutaan jatkettaessa työtä tauon jälkeen

21 / 43

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

jos työstä ei ole laadittu jännitetyöohjetta, hän laatii sen

22 / 43

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm. että:

työskentely aloitetaan oikeassa työkohteessa

23 / 43

Kytkentöjä tehtäessä:

jos paikalliskytkijä ei saa yhteyttä kytkennänjohtajaan, voi paikalliskytkijä tehdä kytkennät itsenäisesti kytkentäohjelman mukaisesti

24 / 43

Kytkentöjä tehtäessä:

edellytetään, että paikalliskytkijä toistaa saamansa toimenpidekäskyn

25 / 43

Kytkentöjä tehtäessä:

on varmistuttava, että avattava tai kiinniohjattava erotin toimii kaikkivaiheisesti oikein

26 / 43

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

voidaan jättää tekemättä, jos samankaltainen työ on tehty joskus aikaisemmin

27 / 43

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

kuuluu vain esimiehille

28 / 43

Vaaran arviointi ennen työn aloittamista:

on tärkeää, koska sillä varmistetaan, että työmenetelmä ja – välineet sopivat kyseiseen työhön ja työ voidaan tehdä turvallisella tavalla

29 / 43

Oikeasta työkohteesta on varmistuttava:

siinäkin tapauksessa, että kytkennänjohtajalta on saatu työnvalmistelulupa

30 / 43

Oikeasta työkohteesta on varmistuttava:

vain silloin kun ollaan oudossa työympäristössä

31 / 43

Oikeasta työkohteesta on varmistuttava:

aina ennen töiden aloittamista 

32 / 43

Milloin jännitteettömyydestä on muun muassa varmistuttava?

Ennen työmaadoituksen kytkemistä

33 / 43

Milloin jännitteettömyydestä on muun muassa varmistuttava?

Kun työmaalla siirrytään uuteen kohteeseen, eikä työkohdetta suojaavat työmaadoitukset ole silmin nähtävissä

34 / 43

Milloin jännitteettömyydestä on muun muassa varmistuttava?

Jatkettaessa työtä tauon jälkeen, kun työkohdetta ei ole valvottu tauon aikana

35 / 43

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm., että:

työkokonaisuudesta on laadittu aikataulusuunnitelma

36 / 43

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm., että:

ulkopuolisten pääsy sähkölaitteistoon on estetty

37 / 43

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviin kuuluu huolehtia mm., että:

oikeasta työkohteesta on varmistuttu

38 / 43

Turvallisuusilmoitus on työryhmän ja käytöstä vastaavan henkilön yhdessä laatima muistio:

johon kirjataan ennalta sovitut tarpeelliset turvatoimet, vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

39 / 43

Turvallisuusilmoitus on työryhmän ja käytöstä vastaavan henkilön yhdessä laatima muistio:

jossa kerrotaan mm. työkohde ja työn tekemisen ajankohta

40 / 43

Turvallisuusilmoitus on työryhmän ja käytöstä vastaavan henkilön yhdessä laatima muistio:

jolla annetaan urakoitsijalle paikallisopastus sähkölaitteistosta

41 / 43

Jos työskentelyalue ulottuu vaarallisen lähelle paljaita, koskettamiselta suojaamattomia jännitteisiä osia, tulee työtyötapa valita seuraavasti: 

Työssä noudatetaan jännitetyölle asetettuja määräyksiä ja ohjeita

42 / 43

 Jos työskentelyalue ulottuu vaarallisen lähelle paljaita, koskettamiselta suojaamattomia jännitteisiä osia, tulee työtyötapa valita seuraavasti:

Lyhytaikaisessa työssä riittää, että noudatetaan erityistä varovaisuutta

43 / 43

Jos työskentelyalue ulottuu vaarallisen lähelle paljaita, koskettamiselta suojaamattomia jännitteisiä osia, tulee työtyötapa valita seuraavasti:

Em. osat tehdään jännitteettömiksi suunnitellusti 

Pisteesi ovat

Tentin keskiarvo on 62%

0%

Tilaa uutiskirje

Emme lähetä roskapostia, vain koulutuksiin ja alaan liittyvää hyödyllistä tietoa.