Teollisuus-Sätky SFS6002 koulutus

Teollisuus-Sätky SFS6002 koulutus

SFS 6002 -standardin vaatima sähkötyöturvallisuuskoulutus on suunnattu teollisuus- ja voimalaitospuolen henkilöstölle.

Sähkötyöturvallisuusstandardissa SFS 6002 on esitetty perusperiaatteet sähkötöiden turvalliseen tekemiseen. Nämä periaatteet kaikkien sähköalanammattilaisten, mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, tulee tietää.

SFS 6002 SÄTKY- koulutus antaa suurjännitelaitteistoissa työskenteleville kohdennetun koulutuksen ja täyttää työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen. Koulutus sisältää kirjallisen testin ja hyväksytystä suorituksesta annetaan sähkötyöturvallisuuskortti (Sätky-kortti), joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutustilaisuudessa esitettävä materiaali on koottu osallistujille jaettavaan Suurjännitelaitteistojen sähkötyöturvallisuus -käsikirjaan. Käsikirjassa käsitellään kuvin ja piirroksin elävöitettyinä mm. sähkön vaaroja, yleistä sähkötyöturvallisuutta, työn sähkötyöturvallisuuteen ja käyttötyöhön liittyvää suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi käsikirja sisältää sähkö- ja käyttötöissä noudatettavan yhteisen suomen-, ruotsin- ja englanninkielisen nimikkeistön.

Koulutus tehdään Adato:n kanssa yhteistyössä. Matriaalit sekä kortit tulevat Adatolta. Koulutuksessa käytämme runsaasti esimerkkejä todellisista tilanteista teollisuudessa.

Tulevat koulutukset

Paikka Päivä Koulutus  
Internet 24.4.2023 Webinaari Teollisuus-Sätky Ilmoittaudu »
Internet 22.5.2023 Webinaari Teollisuus-Sätky Ilmoittaudu »
Internet 19.6.2023 Webinaari Teollisuus-Sätky Ilmoittaudu »