SFS 6002 Sätky-koulutus

SFS 6002 Sätky – koulutus

Kaikkien sähköalan ammattilaisten mukaan lukien johto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivien tulee suorittaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen täytyy sisältää sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen, keskeisten säädösten periaatteet, vastuuhenkilöiden tehtävät sekä SFS 6002 sisältö soveltuvin osin.

Edellä esitetyt koulutusvaatimukset on otettu huomioon suurjännitelaitteistojen sähkötyöturvallisuus (SFS 6002 SÄTKY) koulutuksessa.

Koulutus on ensisijaisesti kohdennettu henkilöille, jotka työskentelevät:

  • kytkinlaitoksissa
  • muuntamoissa tai
  • sähköverkoissa

SFS 6002 SÄTKY -koulutus täyttää työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14§ mukaisen koulutusvelvoitteen.
Koulutustilaisuudessa esitettävät asiat on koottu osallistujille jaettavaan suurjännitesähkölaitteistojen sähkötyöturvallisuus kirjaseen. Kirjassa käsitellään kuvin ja piirrosten elävöitettynä mm. sähköjen vaaroja, sähkötyöturvallisuuden yleisiä periaatteita, sähkö- ja käyttötyön suunnittelua, työmaalla tehtäviä turvallisuustoimenpiteitä sekä yhteistoimintaa käytön ja työmaan välillä.

Koulutus sisältää kirjallisen testin ja hyväksytystä suorituksesta annetaan sähkötyöturvallisuuskortti (Sätky-kortti). Kortti on voimassa viisi vuotta. Kurssi kestää kahdeksan tuntia ja sisältää:

  • Aamu- ja iltapäiväkahvin
  • Lounaan
  • Sähkötyöturvallisuuskortin (tentin läpäisseille)

Kurssin hinta on 350 € (ALV.0%). Maksu suoritetaan kurssin suorittamisen jälkeen joko sähkö- tai paperilaskulla. Kouluttajana toimii Jyrki Karvo, joka on Seti Oy:n auktorisoima sähkötyöturvallisuuskouluttaja.

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksia voidaan järjestää myös englanniksi tilauskurssina.